RoHS certifikat Europske unije

kratak uvod

RoHS je obvezni standard postavljen zakonodavstvom Europske unije, a njegov puni naziv je direktiva o opasnim tvarima koja ograničava upotrebu određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Standard se službeno primjenjuje od 1. srpnja 2006. godine. Uglavnom se koristi za reguliraju standarde materijala i procesa električnih i elektroničkih proizvoda kako bi bili pogodniji za ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša. Standard ima za cilj eliminirati olovo, živu, kadmij, šestovalentni krom, polibromirane bifenile i polibromirane difenil etere iz električnih i elektroničkih proizvoda.

core_icons8