Japan TELECOM Cert

kratak uvod

Radijski zakon zahtijeva odobrenje modela (tj. certificiranje tehničke usklađenosti) određene radijske opreme. Certifikacija je obavezna, a certifikacijsko tijelo je registrirano certifikacijsko tijelo koje priznaje MIC u određenom području radio opreme. TELEC (Telekom inženjerski centar) je glavni registrirano certifikacijsko tijelo za certifikaciju sukladnosti radijske opreme u Japanu.

telecom